از آن جایی که انواع مختلفی شرکت برای ثبت داریم، باید بگوییم که شرایط هر یک از آن ها هم با دیگری تفاوت هایی دارد. با توجه به مطالب گفته شده در بالا باید بگوییم که ثبت این دو شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود شباهت های بسیاری به هم دارد و از آن جایی که شرایط ساده ای برای ثبت دارند، تعداد متقاضیان بیشتری هم دارند. در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که شما به تنهایی نمی توانید شرکت خود را ثبت کنید و به یک کارشناس متخصص هستید، زیرا این کار پیچیدگی های خاص خود را دارد. به ثبت رساندن شرکت گاز رسانی کار سختی نیست اما نیاز به دانش و تجربه دارد. در یک شرکت مسئولیت شاهد این هستیم که از سرمایه اولیه به عنوان سهم الشرکه یاد می شود. در یک شرکت سهامی خاص سرمایه اولیه به عنوان سهم ذکر می شود و هر یک از اعضاء شرکت (اعضاء هیئت مدیره) به نسبت تعداد سهم مشخصی را دارند.

مراحل ثبت شرکت

نوع شرکت به این معنی است که قالب کلی فعالیت های شما باید مشخص شود. مدارک لازم برای این کا متناسب با موضوع فعالیت شما و همچنین نوع شرکت انتخابی متفاوت خواهد بود، اما در ادامه نکاتی را در رابطه با این موضوع هم بیان می کنیم. به هر حال ما برای اطلاع بیشتر مخاطب ها در ادامه مراحل را برای شما شرح می دهیم. به دلیل کمبود زمان، فقط شرایط ثبت دو شرکت پر طرفدار سهامی خاص و مسئولیت محدود را توضیح می دهیم. ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها مقرر داشته است که: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک، اظهارنامه مربوطه را به همراه اسکن مدارک لازم ارائه نموده و با پذیرش اظهارنامه، مدارک لازم را از طریق پست برای اداره ثبت ارسال نمایند. تسلیم اخطار به شخصنماینده مجاز یکی از طرفین و یا ارسال آن با پست هوایی یا تلگراف یا بیسیم یا تلکس (به شرط آن که تأیید آن هم به وسیله پست فرستاده شود) بهنشانی طرف مزبور که در زیر قید شدهاست یا به هر نشانی دیگری که طرف مزبور کتباً به دیگری اعلام کرده باشد ابلاغ صحیح به طرف مزبور تلقیخواهد شد. ​Article was created ᠎with GSA C ontent Gen᠎er at​or D em ov ersion!

ثبت شرکت سهامی خاص

۳ – „شرکت سهامی خارک“ همچنین حق خواهد داشت با تصویب „شرکت پتروشیمی“ (که بدون جهت از تصویب آن خودداری نخواهد شد وتأخیر در آن رخ نخواهد داد) اشیایی را که وارد کرده است در ایران بفروش برساند. در مرحله بعدی متناسب با نوع شرکتی که انتخاب کرده اید باید مقداری از سرمایه اولیه خود را در حساب بانکی به نام شرکت قرار دهید. پی.سی و کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین این قرار داد به شرکت اف. سپس باید مدارک را به اداره ثبت تحویل دهید تا بررسی های لازم بر روی آن انجام شود. هر گاه وقتی تقاضای تمدید از طرف سیریپ به عمل میآید شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با شرکت ملی نفت ایران به منظور فعالیتهای مشابهیمشارکت نمودهاند و تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل و یا بهتر از نتایج حاصله از طرف سیریپ به دست آوردهاند موافقتنامههایی منعقد ساختهباشند که شرایط آن روی هم رفته برای دولت ایران یا شرکت سیریپ از شرایط موافقتنامه حاضر مساعدتر باشد کلیه شرایط موافقتنامههای مذکور شاملمدت تمدید مورد تقاضای سیریپ نیز خواهد شد مشروط بر آن که این شرایط در ظرف مدت سه ماه از جانب طرف ذیعلاقه به طرف دیگر موافقتنامهاطلاع داده شود.

الف – اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایهای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برایبهرهبرداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی وهمچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت ایمینوکو خواهد بود. شما می توانید در صورتی که مکان مناسبی برای تجارت یا حرفه خود پیدا نکرده اید، از نشانی و کد پستی منزل خود استفاده کنید. شرکت های مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی باشند چنانچه نیازی به ثبت این گونه شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها نیست ، برخلاف شرکت های تجاری که باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شوند تا رسمیت پیدا کنند . با فراهم شدن امکان ثبت آنلاین شرکت دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان وجود ندارد. اسم انتخابی شما باید خاص و منحصر به فرد باشد. نام انتخابی شما باید دارای ریشه فارسی باشد. باید گواهینامه فنی و حرفه ای در رشته لوله کشی گاز خانگی و تجاری داشته باشید. نخستینپرداخت شش ماه پس از تاریخ شروع بهرهبرداری تجاری و پرداختهای بعدی به فواصل ششماهه پس از آن به عمل خواهد آمد.